Feierabendbier: Freitag 15.12.2023, 16:00 - 19:00 Uhr